Radialboremaskine fra tyske SKF

Tyske SKF Blohm & Voss valgte at lade Bast & Co hoved renovere i stedet for at investere i et nyt radialboremaskine.

Efter ankomsten til vores fabrik, adskilte Vi maskinen og rengjorde alle dele inden den egentlige renovering gik i gang.

Grundsoklen blev demonteret og afhøvlet i Vores MAS vangesliber for at opnå en jævn og lige overflade. Efterfølgende blev den sendt til maler og blev malet i de farver kunden forud for opgaven havde bestemt.

Bommen blev ligeledes demonteret og lagt i vangesliberen. Her gennemgik den vangeslibningsprocessen på 3 sider med en tolerance på 0,01 mm over 2 meter inden maleren tog over og malede den.

Søjlen blev rundslebet i vores 4000X650 mm rundsliber med en tolerance på 0,02 mm inden den blev monteret i grundsoklen igen.

Bommen blev efterfølgende monteret og Spindeldokken blev malet og tilpasset nøjagtigt til bommen.

Inden godkendelsen sammen med kunden blev der monteret nye smørerør og slanger, ligesom kabler også blev erstattet af nye.

Lad os hjælpe dig med, at holde gang i dine maskiner. Kontakt os på tlf. +45 75857366 eller på mail til service@bastogco.dk

Tårnet rundslibes
Efter renovering
Ring til os, og få en god snak om dine muligheder